Flytrap Seed Bank

ضمن ارائه بذر انواع گونه ها و واريته هاي گياه گوشتخوار و  گياه حشره خوار آمادگي خود جهت فروش سري جديد بذر گياهان گوشتخوار و حشره خوار را به اطلاع علاقمندان به ازدياد و پرورش گياه گوشتخوار و حشره خوار مي رساند و اميدوار است با توجه به تنوع گونه اي ايجاد شده در بذر اين گياهان شگفت انگيز رضايت شما تأمين گردد شما ميتوانيد بذر انواع گونه ي ونوس مگس خوار ، از جمله ونوس مگس خوار تله بزرگ ، بذر انواع گونه هاي گياه گوشتخوار کوزه اي ، بذر واريته هاي نپنتس کوهستاني و نپنتس دشت  ،بذر انواع گونه هاي گياه گوشتخوار تنگدار از جمله بذر گونه هاي ساراسنيا و بذر کبري ليلي ( دارلينگتونيا کاليفرنيا )...


ادامه...

بانک بذر گیاه گوشتخوار

گياهان گوشتخوار يا گياهان حشره خوار _ Carnivorous plants:   گياهان گوشتخوار و گياهان حشره خوار گياهاني هستند که فاقد آنزيم نيترات ردکتاز باشند ، آنزيمي که باعث جذب نيترات از خاک و تبديل آن به مواد آلي که براي گياه قابل جذب باشد است..


ادامه...
01

گیاهان گوشتخوار یا گیاهان حشره خوار _ Carnivorous plants

گیاهان متفاوت از سایر گیاهان و حیات وحش ، عجیب و شگفت انگیز

کلیپ دیدنی شکار مگس توسط گیاه ونوس مگس خوار 

 گیاهان گوشتخوار یا گیاهان حشره خوار _ Carnivorous plants:

گیاهان گوشتخوار و گیاهان حشره خوار گیاهانی هستند که فاقد آنزیم نیترات ردکتاز باشند ، آنزیمی که باعث جذب نیترات از خاک و تبدیل آن به مواد آلی که برای گیاه قابل جذب باشد است

این گیاهان در بستر هایی زندگی می کنند که فاقد ازت کافی می باشند و گیاهان گوشتخوار یا گیاهان حشره خوار با تله گزاری و ساطع نمودن بوهایی خوشایند برای شکار ، آنها را جذب تله های خود مینمایند و از بقایای شکار جهت تامین ازت مورد نیاز خود ، استفاده می کنند . قربانیان گیاهان گوشتخوار را معمولا حشرات ، عنکبوت ها، سخت پوستان ، انواع کرم ها و خزندگان ، بی مهره گان، مارمولک ها ،پستانداران کوچک از جمله موش و دیگر مهره داران کوچک تشکیل می دهند.

آلبوم عکس گیاهان حشره خوار و گوشتخوار _گیاهان گوشتخوار کوزه ای _ نپنتس

دسته بندی گیاهان گوشتخوار :این گیاهان به 2 گروه کلی تقسیم میشوند.الف_گیاهان گوشتخوار با تله های منفعل .ب_گیاهان گوشتخوار یا گیاهان حشره خوار با تله های فعال

الف_مکانیسم عمل در گیاهان گوشتخوار با تله های منفعل :

این گروه شامل 2 دسته می شود.

الف-1-گیاهان گوشتخوار این دسته را گیاهان پارچ دار ویا گیاهان فنجان دار تشکیل می دهند.Pitcher plants _جداره داخلی ساختمان پارچ این گیاهان گوشتخوار از پرز هایی پوشیده شده که در اثر حرکت حشره بر روی آنها ،واکنش نشان می دهند و با تحریک و هدایت سریع حشره و خزنده به سمت پایین پارچ ،مانع از خروج شکار می شوند و در نهایت با ادامۀ این حرکت قربانی بیچاره در استخری از آنزیم های گوارشی در انتهای پارچ گیاه گوشتخوار غرق خواهد شد.


کلیپ دیدنی شکار حشره توسط گیاه تنگدار هلیامف
کاربرد گیاهان گوشت خوار در طب سنتی:

بومیان قدیم از مایع داخل پارچ ( کوزه ) گیاهان گوشت خوار که متشکل از آنزیم های گوارشی می باشد در ساخت ضماد برای درمان سوختگی ، سرفه ، التهاب چشم و حساسیت های پوستی و همچننین از پارچ گیاهان گوشتخوار بعنوان ظروف حمل آب و مواد

Sarracenia Purpurea

غذایی استفاده می کردند.

گیاهان گوشتخوار بومی مناطق امریکا ، کالیفرنیا ، استوایی آسیا ، شمال استرالیا ، جزایر فیلیپین و استوایی آفریقا می باشند و از معروفترین گونه های آنها میتوان به اسامی انواع گیاهان حشره خوار و گوشتخوار زیر اشاره نمود:_Purpurea _ Sarracenia _Darlingtonia California _Epiphytic Nepenthes ventricosa _ Nepenthes Bicalcarata_Nepenthes Mirabilis _Nepenthes X Morganiana _Veitchii_Sarracenia Alabamensis _Sarracenia Alata_Sarracenia Flavavar _ Sarracenia Psittacina __Sarracenia Minor_Sarracenia Oreophila_Sarracenia Rosea_Heliamphora Heterodoxa_Cephalotus_Darlingtonia_Monkey cup_Pitcher plants _ Cobra Lily

الف-2-گیاهان گوشتخوار دسته دوم را گوشتخوار هاییکه دارای تله برگ های چسبنده می باشند تشکیل می دهند.

کلیپ دیدنی شکار مگس توسط گیاه دروزرا
برگ ها در این گیاهان دارای پرز های چسبنده ای هسنتد که حشره یا شکار جذب شده به آنها می چسبد و راه گریز برایش نمی ماند.بر روی نوک این پرز ها غدد ترشح آنزیم های گوارشی قرار دارند که در اثر حرکت های حشره جهت گریز شروع به ترشح می نمایند و باعث هضم و سپس جذب نیترات شکار توسط گیاه گوشتخوار می شود.

گیاه گوشتخوار دروزرا_carnivorous plants_drosera

از گونه های معروف این دسته از گیاهان حشره خوار و گوشتخوار می توان اسامی انواع گیاهان زیر را نام برد :

drosera-sundew-paradoxa

Drosera Adelae_Drosera Aliciae_Drosera Ascendens_Drosera Binata_Drosera Capensis_Filiformis_Drosera Montana_Drosera Sessilifolia_Drosera Prolifera_Drosera

Fulva_Drosera Slackii_Drosera Ordensis_Pinguicula_Ibicella_Drosophyllum_Aldrovanda_Byblis _ Sundew Plants

ب_مکانیسم عمل در گیاهان گوشتخوار با تله های فعال:

از گیاه حشره خوار فلای تراپ یا ونوس مگس خوار می توان بعنوان یکی از گیاهان این گروه که دارای سریعترین تله های فعال می باشد نام برد. Venus Fly Trap _ گیاه ونوس حشره خوار با نام علمی Dionaea Muscipula از خانواده دروسراسه Droseraceae می باشد.نام این گیاه از کلمه یونانی Dione به معنی ونوس اقتباس شده است.

گیاه گوشتخوار آبزی آلدرواندا نیز یک گیاه گوشتخوار دیگر از این گروه است.این گیاه یک گیاه گوشتخوار آبزی می باشد. Aquatic Carnivorous plant _ Aldrovanda vesiculosa

و نیز گیاه گوشتخوار با تله ساکشن : این گیاه گوشتخوار آبزی با مکش شکار به داخل بالنهای خود جذب مینماید.Utricularia

گیاه حشره خوار ونوس بومی کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی است.این گیاه دارای رنگهای سبز ، قرمز ، پرتقالی و صورتی می باشد. به این گیاه ، ونوس مگس خوار نیز می گویند. گیاه ونوس یک گیاه چند ساله می باشد و گذراندن یک دوره خواب زمستانی برای تقویت گیاه مفید میباشد وباعث رشد بهینه این گیاه می شود.

ونوس مگس خوار

عمل تله ها در گیاه ونوس مانند مکانیسم عمل تلۀ شکارچیان قدیمی جهت صید چهار پایان می باشد .تیغه ها در این تله از دو برگ تشکیل شده است که در قسمت میانی این برگها سه ، چهار عدد پرز شاخک مانند به شکل سه راس یک مثلث قرار دارند که عمل ضامن را انجام می دهند

گیاه حشره خوار ونوس_carnivorous plants_venous flytrap

زمانیکه تله باز است با قرار گرفتن حشرات یا نرم تنان (شکار) بر روی تله و تماس با شاخک ها، بلافاصله حسگر ها واکنش نشان می دهند و قرمان بسته شدن تیغه برگ ها صادر می شود.غدد ترشح کننده آنزیم های گوارشی گیاه حشره خوار ونوس بر روی جداره داخلی این تیغه برگ ها قرار دارند و نسبت به ضربه و اختلاف فشار حساس می باشند که در اثر اختلاف فشار ناشی از بسته شدن تیغه برگ ها و وجود شکار داخل آن ، در همان ناحیه ترشح آنزیم های گوارشی آغاز می شود و حرکات قربانی جهت رهایی از تله باعث تحریک و تشدید فعالیت این غدد می شود که در نهایت باعث تجزیه پروتئین های شکار توسط گیاه حشره خوار ونوس می گردد و گیاه حشره خوار از آن به عنوان منبع نیتروژن استفاده می نماید و پس از گذشت 7تا 10 روز تله مجدداً باز می شود و بقایای شکار را دفع مینماید.

گل در گیاه ونوس حشره خوار :

گل گیاه ونوس گوشتخوار به رنگ سفید می باشد و از اواسط بهار تا اواسط تابستان ظاهر می گردد.

از گونه های معروف گیاه ونوس مگس خوار می توان به اسامی گونه های زیر اشاره نمود :Dionaea Red Sunset _ Dionaea Cupped Trap _ Dionaea Dentate Traps _ Dionaea Fang _ Dionaea Green Dragon _Dionaea Justing Davis_Dionaea Wacky Traps_ Dionaea Red Spines_ Dionaea Crimson Color

زیستگاه : زیستگاه طبیعی گیاهان گوشتخوار با توجه نوع گیاه در مناطق بیابانی ، جنگلی ، تالابی و برکه می باشد .در ایران گونه هایی که در تالاب ها و برکه ها زندگی می کنند از محبوبیت بیشتری برخوردارند.

نگهداری و پرورش گیاهان گوشتخوار و حشره خوار : مراقبت و نگهداری از گیاهان گوشتخوار و گیاهان حشره خوار بسیار آسان می باشد و در عین حال نگهداری از یک گیاه گوشتخوار و یا گیاه حشره خوار عاری از لطف نیست خصوصا که این گیاه گوشتخوار ، یک گیاه گوشتخوار با تله های فعال ، مانند گیاه ونوس مگس خوار باشد . در این صورت می توان شاهد لحظۀ صید حشرات سریعی همچون مگس توسط تله برگ های گیاه ونوس بود و براحتی شاهد طی پروسه هضم ، جذب و دفع پسماند حشره بود.

نور:گیاهان گوشتخوار آفتاب دوست هستند و نیاز نوری این گیاهان بالا است.

نور مصنوعی:درصورت نگهداری گیاهان گوشتخوار و گیاهان حشره خوار در فضا ی بسته میتوانید از فلورسنت با فاصلۀ 30 سانتیمتر از گیاه وبه مدت 16 ساعت در شبانه روز استفاده نمایید.

گیاهان گوشتخوار_گیاهان پارچ دار_مانکی کاپ_Carnivorousplants_Monkey cup_Pitcher plants_Nepenthes

آب:گیاهان گوشتخوار نیاز آبی بالایی دارند و بهترین شیوه برای آبیاری این گیاهان ، آبیاری تحتانی است.بهتر است از آب مقطر یا آب باران استفاده شود.

دما: دمای مناسب در پرورش گیاهان گوشتخوار و گیاهان حشره خوار با توجه به نوع گونه ها قدری متفاوت است ولی دمای بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد برای اکثر گونه ها دمایی مناسب می باشد.

خاک : خاک مناسب برای بستر گیاهان گوشتخوار و گیاهان حشره خوار ترکیبی از تورب ( پیت ماس )، خزه و پرلیت است.

Venous flytrap


رطوبت :اکثر گونه های گیاهان حشره خوار و گیاهان گوشت خوار رطوبت دوست هستند و رطوبت مناسب برای نگهداری این گیاهان بین 60 % تا 85 % با توجه به نوع گونه می باشد.
تکثیر و ازدیاد گیاهان گوشتخوار و حشره خوار

ازدیاد و تکثیر در گیاهان گوشتخوار و گیاهان حشره خوار با دو روش کاشت بذر ( تکثیر جنسی) و ازدیاد نباتی صورت می گیرد که با توجه به گونه گیاه متفاوت می باشد.

جوانه در گیاه ونوس مگس خوار

مراقبت های ویژه در روش ازدیاد جنسی : 1_در این روش حفظ رطوبت بستر و محیط کشت حائز اهمیت می باشد .2_دمای مورد نیاز بین 30_22 درجه سلسیوس است.3_از تابش مستقیم آفتاب به مدت طولانی و مستمر به جوانه ها در دو ماه اول رشد جلوگیری شود .

تکثیر و ازدیاد نباتی گیاهان گوشتخوار و حشره خوار : تکثیر در این روش با تقسیم بوته ، قلمه زنی ، جدانمودن تنه جوش و پا گیاه از گیاه مادر و کاشت در بستر مناسب صورت می گیرد

سایر مطالب در مورد گونه های گیاه حشره خوار

 

Sarracenia-10043-92.jpg گالری عکس بانک بذر گیاه گوشتخوار _ گیاهان گوشتخوار _ گیاه گوشتخوار آبزی آلدرواندا _Flytrap/images/carnivorous-plants/carnivorous plants_aquatic plant _aldrovanda vesiculosa Drosera_Sundew plant_20048_92.jpg Sarracenia Flava_Yellow Pitcher-20047-92.jpg
گیاه گوشتخوار و حشره خوار ساراسنیا گیاه گوشتخوار آبزی آلدرواندا گیاه حشره خوار درازرا ساندیو گیاه حشره خوار و گوشتخوار ساراسنیا فلاوا
 

فروش و عرضه بذر انواع گیاه حشره خوار و گوشتخوار

Sarracenia Purpurea_1031.JPG

venus flytrap_seed_ 085-1-4-92.jpg

Drosera_Sundew plant_20045_92.jpg Darlingtonia californica_Cobra Lily_80011_92.jpg

خرید بذر گیاه حشره خوار و گوشتخوار ساراسنیا پورپورا

خرید بذر گیاه ونوس حشره خوار
خرید بذر گیاه حشره خوار درازرا ساندیو خرید بذر گیاه حشره خوار
دارلینگتونیا کالیفرنیا
بانک بذر گیاه گوشتخوار  _ Flytrap Plants Paradise

 

نظرات   

 
Administrator
+2 #15 Administrator 1391-11-03 10:47
نقل کردن رضا:
ببخشید میخواستم بدانم گیاهان گوشتخوار را میتوان در آب و هوای گرم مناطق جنوبی مثل شهر لار یا شیراز پرورش داد و چگونه میتوانم بذر این گیاهان رو تهیه کنم و همچنین راهنمای پرورش اینها خواهشمند است کمک فرمایید.

سلام.گیاهان گوشتخوار دارای گونه های متنوعی هستندگونه های درازرا ساندیو و ونوس مگسخوار مناسبند.جهت تهیه بذر انواع گیاه گوشتخوار و گیاه حشره خوار و اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن ٠٩١٠٠٠٤١٠٤٠ ( شهبازی ) تماس حاصل فرمایید
 
 
رضا
+6 #14 رضا 1391-11-01 18:44
ببخشید میخواستم بدانم گیاهان گوشتخوار را میتوان در آب و هوای گرم مناطق جنوبی مثل شهر لار یا شیراز پرورش داد و چگونه میتوانم بذر این گیاهان رو تهیه کنم و همچنین راهنمای پرورش اینها خواهشمند است کمک فرمایید.
 
 
Administrator
+9 #13 Administrator 1391-09-28 13:00
نقل کردن سارا:
سلام
باعرض خسته نباشید !
بفرماییدکه آیا می شه چندنوع ازگیاهان گوشتخوار رودر یک مکان یادریک گلدان کنارهم پرورش داد ؟؟؟

سلام. شرایط پرورش و نگهداری انواع بسیاری از گیاهان گوشتخوار و حشره خوار تقریباً یکسان میباشد طبیعتاً این گروه از حشره خوار ها را می توان در یک گلدان کشت کرد و پرورش داد و در یک مکان نگهداری نمود ولی انواعی از گیاهان گوشتخوار و حشره خوار جهت کاشت ، پرورش ، مراقبت و نگهداری نیاز به شرایط دیگری دارند فرضاً در گونه ای از گیاه گوشتخوار ساراسنیا بذر باید در پاییز کشت شود و به عبارتی بذر در این گونه از گیاه ساراسنیا جهت جوانه زنی نیاز به تندش در سرما دارد بنابر جهت کاشت بذر این گیاه و جوانه زنی باید مستقل عمل نمایید ولی شما میتوانید این گیاه را در کنار گیاهان گوشتخوار و حشره خوار دیگرتان پرورش دهید و نگهداری نمایید و یا در مورد گیاه گوشتخوار و حشره خوار کبری لیلی ( Darlingtonia California ) ، این گیاه در زیستگاه طبیعی خود در کنار رود های سرد آبی زندگی می کند پس ترجیحاً باید گلدان این گیاه به رنگ سفید انتخاب شود و با آب سرد آبیاری گردد بنابر این بهتر است گیاه کبری لیلی همراه ونوس مگس خوار در یک خاک و بستر نگهداری نشود ولی شما میتوانید گلدان این گیاه را در کنار گیاهان گوشتخوار و حشره خوار دیگرتان نگهداری نمایید ولی بهتر است همراه گیاهان بومی مناطق گرم در یک بستر و گلدان کشت و پرورش نیابند. موفق باشید
 
 
سارا
+12 #12 سارا 1391-09-28 07:02
سلام
باعرض خسته نباشید !
بفرماییدکه آیا می شه چندنوع ازگیاهان گوشتخوار رودر یک مکان یادریک گلدان کنارهم پرورش داد ؟؟؟
 
 
Administrator
+12 #11 Administrator 1391-09-24 13:52
نقل کردن ali sadeghi:
salam
man az sary hastam.lotf konid mano rahnamaii konid ke chetor mitonam ro parvarerci
she giahan goshtkhar kar konam.aya az lahaze eghtesadi besarfe hast ya na?
me

سلام.جهت پرورش گیاه گوشتخوار و حشره خوار شما نیاز به حفظ رطوبت 70 الی 80 درصد و دمای بین 20 الی 30 درجه سانتیگراد در محیط دارید. شهرستانهای شمالی ایران از جمله ساری برای پرورش گیاه حشره خوار و گوشتخوار بسیار مناسب هستند. پرورش گیاه گوشتخوار و حشره خوار توجیه اقتصادی دارد.موفق باشید
 
 
ali sadeghi
+14 #10 ali sadeghi 1391-09-23 18:47
salam
man az sary hastam.lotf konid mano rahnamaii konid ke chetor mitonam ro parvarerci
she giahan goshtkhar kar konam.aya az lahaze eghtesadi besarfe hast ya na?
me
 
 
Administrator
+32 #9 Administrator 1391-07-15 11:15
نقل کردن شاهین:
سلام.برای کاشت بذر ونوس گوشت خوار باید آن را در خاک گلدان قرار داد؟یا راه دیگر.ممنون می شوم توضیح دهید.با تشکر

سلام ، بله بذر گیاه گوشتخوار ونوس در لایه سطحی خاک قرار می گیرد.
 
 
شاهین
+22 #8 شاهین 1391-07-15 06:15
سلام.برای کاشت بذر ونوس گوشت خوار باید آن را در خاک گلدان قرار داد؟یا راه دیگر.ممنون می شوم توضیح دهید.با تشکر
 
 
Administrator
+49 #7 Administrator 1391-04-14 12:18
نقل کردن رضا:
سلام بذر گیاه گوشتخوار کجا قابل تهیه هست؟
با تشکر

نقل کردن رضا:
سلام بذر گیاه گوشتخوار کجا قابل تهیه هست؟
با تشکر

سلام ؛جهت تهیه بذر گیاه گوشتخوار لطفاً با موبایل ٠٩١٠٠٠٤١٠٤٠ " شهبازی " تماس حاصل فرمائید
 
 
رضا
+30 #6 رضا 1391-04-14 08:22
سلام بذر گیاه گوشتخوار کجا قابل تهیه هست؟
با تشکر
 

You have no rights to post comments

تماس با ما

Mohsen Shahbazi

همراه:٠٩١٠٠٠٤١٠٤٠
وب : www.flytrapseed.com

ایمیل : این آدرس پست الکترونیک توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید